Crool
Dienstverlening

Het traject van de ontwikkeling

Er wordt tijdens een sollicitatieprocedure bij een bedrijf gesproken over allemaal verschillende assessments. Het kan natuurlijk zo zijn dat je niet direct weet wat al deze assessments inhouden en wat er van je verwacht wordt. Misschien heb je wel een ontwikkel assessment voorbij horen komen. Op school was een assessment een toets die werd afgenomen om te kijken of je de theorie goed begrepen had en aan de gestelde competenties kon voldoen om deze af te ronden. Dit is eigenlijk ook een betekenis van de assessments binnen de bedrijven. Bij een ontwikkel assessment wordt er vooral gekeken naar welke competenties een kandidaat voor de functie in huis heeft. De ontwikkeling wordt bekeken van de kandidaat hoe hij of zij de ervaring heeft opgedaan om de competenties te beheersen. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de functierelevante competenties maar er wordt breder gekeken naar wat iemand in zijn mars heeft. Dit kan vooral handig zijn als er sprake is van een outplacement binnen een bedrijf. Soms moet ene bedrijf reorganiseren en wordt er besloten om werknemers te ontslaan of over te plaatsen naar een nieuwe werkplek. Er wordt dan gekeken wat iemand zijn kwaliteiten zijn en op welke andere werkplek deze specialiteiten van pas kunnen komen. Het lijkt dus erg op een ontwikkel assessment maar heeft een ander doel of aanleiding. Het traject van een ontwikkel assessment ziet er als volgt uit. Eerst zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden en een competentiegericht interview. Er wordt dan gekeken naar welke kwaliteiten iemand heeft en wat hij of zij allemaal kan. Hierna wordt er door middel van een test gekeken naar de persoonlijkheidskenmerken en capaciteiten. Daarna volgen er diverse praktijksituaties wara er oefeningen worden gedaan om de te kijken  of de kandidaat geschikt is voor de functie. Tot slot vindt er een eindgesprek plaats om de puntjes op de i te zetten en eventuele andere vragen nog te stellen en te beantwoorden. Op basis van de vergaarde informatie zal er een eindrapport gemaakt worden.

https://loopbaannederland.nl/