Crool
Zakelijke dienstverlening

wat te doen bij ontslag?

Is uw werkgever voornemens uw contract te beëindigen? Dan moet deze naar het UWV of de kantonrechter om hiervoor toestemming te vragen. Vaak krijgt u als medewerker een ontslagbrief van uw werkgever of stelt deze ontslag met wederzijds goedvinden voor en wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt.

Als eerste moet u kijken naar uw type contact. In een tijdelijk contract behoort een einddatum te staan. De werkgever hoeft dit contract dan niet te verlengen. Indien u een contract van 6 maanden of langer heeft moet uw werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum laten weten of hij het contract verlengt of niet. Indien uw werkgever het tijdelijke contract wenst te beëindigen dan moet de mogelijkheid hiervoor in het contract te zijn opgenomen. Meestal geldt er dan een opzegtermijn van 1 maand. Indien u een vast contract heeft staat er uiteraard geen einddatum vermeld en heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo’n contract kan alleen door de werkgever worden opgezegd indien daar een geldige reden voor is.
Daarna moet u kijken wat de reden is voor het aangezegde ontslag. Indien u tijdens de proeftijd wordt ontslagen hoeft er overigens geen reden worden opgegeven. Al is het natuurlijk wel netter wanneer dat wel wordt gedaan.
Bij een tijdelijk of vast contract dient de werkgever een geldende reden te hebben voor het ontslag, zoals: u bent langer dan twee jaar ziek, bedrijfseconomische redenen, vaak ziek zijn, onbehoorlijk gedrag, een arbeidsconflict, etc.

Juridisch advies

Wanneer uw werkgever u wilt ontslaan is het aan te raden juridisch advies aan te vragen. Een advocaat kan u helpen bij een eventueel verweer tegen het ontslag of met het beoordelen van het ontslagvoorstel. Ook kan deze namens u een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst opmaken. Hierin worden zaken geregeld als de ontslagvergoeding (meestal in de vorm van een transitievergoeding die u hier kunt berekenen) en budget voor scholing en outplacement. Laat u dus niet de kaas van het brood eten en hou zelf de regie!


Bij ontslag krijgt de medewerker tegenwoordig altijd een transitie- of ontslagvergoeding

https://www.outplacementverzekering.nl