Crool
Image default
Verbouwen

Een bedrijfs-ongeluk zit in een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit is ook het geval voor een bedrijfsongeval hoe groot of klein dan ook. Daarom is het altijd van groot belang dat de risico’s in een organisatie bekend zijn en beperkt zijn. Zo kan iedereen veilig aan het werk en realiseer je ook meer werkgeverstevredenheid. De arbowet verplicht om die reden een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) met een bijbehorend plan van aanpak (PVA).

Maar wat staat er nou eigenlijk in een RI&E?

Een RI&E geeft eigenlijk een overzicht weer van de risico’s die zich afspelen op de werkvloer inclusief een plan van aanpak hoe deze risico’s kunnen worden beperkt. In een RI&E moeten in ieder geval de volgende onderwerpen staan: 

 • Een overzicht van de risico’s in het werk
 • Een volledige beschrijving van de risico’s en de gevaren die kunnen worden uitgesloten met een RI&E
 • Een uitgebreid overzicht van de risico’s voor speciale categorieën werknemers. Dit zij bijvoorbeeld zwangere vrouwen
 • Een PVA (plan van aanpak) met maatregelen om risico’s te beperken of om ze zelfs te kunnen voorkomen
 • Een beschrijving van hoe werknemers toegang hebben tot onder meer de arbodienst, preventiemedewerkers, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en bedrijfsartsen
 • Een beschrijving bij iedere maatregel met wanneer deze is toegepast en door wie deze moet worden toegepast.

RI&E stappenplan opstellen

Het is belangrijk dat een RI&E wordt opgesteld binnen de organisatie. Bij de meeste organisaties is dit overigens ook verplicht. Je kunt als eigenaar  / preventiemedewerker zelf ook de RI&E opstellen, maar je kunt dit vaak ook door een erkende organisatie laten doen met bijvoorbeeld een dynamische RI&E. In ieder geval bevat een RI&E ten minste de volgende vijf stappen van het stappenplan:

 • Inventariseren; het is belangrijk dat allereerst de mogelijke gevaren en risico’s in kaart worden gebracht. Deze kunnen per categorie worden gerapporteerd.
 • Evaluatie; Prioriteer hier de risico’s en evalueer de mogelijke gevaren.
 • Plan van Aanpak; zorg ervoor dat de risico’s met het grootste gevaar en de meest voorkomende risico’s als eerste worden geëlimineerd. Documenteer ook wat hiervoor moet worden gedaan, wie dit op gaat pakken, binnen welk termijn en een begroting. Maak hierbij ook altijd een ongevallen registratie formulier voor (bijna) incidenten in de toekomst.
 • Toetsing; In veel gevallen moet de RI&E getoetst worden. Maar lang niet altijd. Informeer hier naar voor jullie eigen organisatie.
 • Actieplan; Ga aan de slag met het plan van aanpak en beperk de risico’s een Arbo Management Systeem kan hier goed bij helpen.
https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/