Crool
Image default
Verbouwen

Het checken van geluiden en geluidsapparatuur

Het leven zit vol met geluiden en hier kun je niet om heen. Overal waar je komt hoor je muziek of werkgeluiden. Werkgeluiden zijn normaal, maar dienen wel veilig te zijn voor de werknemers. Het laatste wat je wilt is werknemers die rondlopen met gehoorschade dankzij jouw bedrijf. Hiervoor kun je gebruik maken van apparatuur dat aangeeft wanneer het aantal decibel te hoog is. Hiernaast is het ook belangrijk om je meetapparatuur te kalibreren, om de kwaliteit te waarborgen. Maar hoe vaak moet dit gebeuren? 

Hoe vaak moet je je apparatuur kalibreren? 

Hoe vaak je precies een kalibratie meetapparatuur uitvoert voor je apparatuur hangt volledig af van de specificaties van de apparatuur zelf. Vaak staat het in de beschrijving van het meetinstrument of op het instrument zelf. Je kan dit ook opvragen bij de fabrikant, en deze zullen hier vaak een aanwijzing voor uitgeven omdat zij ook weliswaar bekend zijn met het instrument en de eigenschappen hiervan. Het is wel belangrijk dat je tijdig en vaak genoeg je apparatuur kalibreert om de kwaliteit van je producten te kunnen waarborgen. Je wilt natuurlijk er niet achteraf achter komen dat je halve producten aan het afleveren bent. Gemiddeld gezien worden trillings- en geluidsmeters minimaal een keer per jaar gekalibreerd. Door dit minimaal een keer per jaar te doen ben je over het algemeen verzekerd dat je optimale metingen doet die ook echt betrouwbaar zijn. 

Hoe vaak moet je de geluidssterkte meten? 

Gehoorschade kan ontstaan door lange blootstelling aan een hoge dosis geluid. Dit kan worden voorkomen door het gebruik van een Soundear 2. Geluid zal er namelijk altijd zijn, maar dit zorgt ervoor dat je er geen overlast van zult krijgen. Dit geldt voornamelijk voor fysieke klachten. De Soundear is apparatuur dat meet hoeveel decibel geluid er wordt geproduceerd, zodat je op deze manier tijdig kunt handelen. Dit wordt de hele dag door gemeten. Hierdoor kun je tijdig bijvoorbeeld het volume verlagen. Mocht dit niet kunnen, dan kan je tijdig gehoorbescherming dragen. Het is dus belangrijk dat het geluid op de werkvloer continu wordt gecontroleerd om gehoorschade te voorkomen. Gehoorschade ontstaat namelijk niet in een keer, maar vaak gelijkmatig. Hierdoor heb je vaak niet eens door dat het volume te hoog is. Blootstelling aan een te hoog volume geluid kan zorgen voor blijvende gehoorschade zoals gehoorvermindering of het continu horen van een pieptoon. Door middel van apparatuur dat aangeeft dat het geluid te hard is kan je dit voorkomen.  

https://www.enmo-services.eu/kalibratie-meetapparatuur/