Crool
Image default
Woning en Tuin

Hoe werkt bliksembeveiliging?

Een goede bliksembeveiliging beschermt jouw woning en elektrische apparaten tegen bliksemschade. Zonder de juiste bliksembeveiliging kan veel ellende ontstaan, zoals kapotte apparaten of brand. Een goede beveiliging neemt ook zorgen weg en geeft rust bij angst voor onweer.

Blikseminslag voorkomen

Blikseminslag voorkomen kan niet. De bliksem kiest de gemakkelijkste, meestal de kortste, weg naar de grond. Je kan hierdoor niet voorkomen dat de bliksem inslaat. Er zijn twee soorten blikseminslag, indirecte en directe blikseminslag. 

Bij directe blikseminslag wordt jouw woning direct getroffen door de bliksem. Bij huizen in open gebieden is de kans op een directe inslag groter dan in bebouwde gebieden. Bij indirecte blikseminslag slaat de bliksem in een gebouw of ander object in de omgeving in. De blikseminslag zorgt voor een hoge piek in het stroomnetwerk, via verschillende kabels en leidingen kan deze spanning jouw huis bereiken.

Soorten bliksembeveiliging

Wanneer jouw huis een groot risico loopt op een directe blikseminslag kun je een bliksemafleider plaatsen. Een bliksemafleider is een soort kooi van koperen of aluminum leidingen rond het huis. Deze “kooi” zorgt ervoor dat wanneer de bliksem inslaat de spanning die vrijkomt weggeleid wordt. De spanning wordt via een aardpen diep de grond in geleid, hiermee wordt schade aan het huis en elektrische apparaten voorkomen.

Indirecte blikseminslag kan je niet voorkomen maar je kan jouw huis en apparaten hier wel tegen beschermen. Een goede bliksembeveiliging in de meterkast zorgt ervoor dat de overspanning wordt afgevoerd via de aarde en niet in jouw apparatuur slaat. Wanneer de bliksem indirect inslaat komt het stroomnetwerk van jouw huis onder hoge spanning te staan. Elektronische apparaten die via het stopcontact aangesloten zijn op dit stroomnetwerk kunnen onherstelbaar beschadigen door de stroompiek. 

Met overspanningsbeveiliging wordt de hoge spanning weggenomen van het stroomnet en worden de apparaten die zijn aangesloten niet aan deze hoge spanning blootgesteld worden. Hierdoor zullen de apparaten in de meeste gevallen een indirecte blikseminslag overleven.

 

https://www.aardnet.nl/bliksembeveiliging